dissabte, 11 d’octubre de 2008

La forma més visual d'explicar la declaració universal dels drets humans

Imaginativa, brillant, magnífica!


The Universal Declaration of Human Rights from Seth Brau on Vimeo.

Created by Seth Brau
Produced by Amy Poncher
Music by Rumspringa courtesy Cantora Records

I aquí el text de la declaració universal dels drets humans, aprovada el 10 de Desembre de 1948.